Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
V.Pn.Śl.II-3/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 514/4/44
IPN BU 514/4/45
IPN BU 514/4/1
IPN BU 514/4/2
IPN BU 514/4/3
IPN BU 514/4/4
IPN BU 514/4/5
IPN BU 514/4/6
IPN BU 514/4/7
IPN BU 514/4/8
IPN BU 514/4/9
IPN BU 514/4/10
IPN BU 514/4/11
IPN BU 514/4/12
IPN BU 514/4/13
IPN BU 514/4/14
IPN BU 514/4/15
IPN BU 514/4/16
IPN BU 514/4/17
IPN BU 514/4/18
IPN BU 514/4/19
IPN BU 514/4/20
IPN BU 514/4/21
IPN BU 514/4/22
IPN BU 514/4/23
IPN BU 514/4/24
IPN BU 514/4/25
IPN BU 514/4/26
IPN BU 514/4/27
IPN BU 514/4/28
IPN BU 514/4/29
IPN BU 514/4/30
IPN BU 514/4/31
IPN BU 514/4/32
IPN BU 514/4/33
IPN BU 514/4/34
IPN BU 514/4/35
IPN BU 514/4/36
IPN BU 514/4/37
IPN BU 514/4/38
IPN BU 514/4/39
IPN BU 514/4/40
IPN BU 514/4/41
IPN BU 514/4/42
IPN BU 514/4/43
IPN BU 514/4/46
IPN BU 514/4/47
IPN BU 514/4/48
IPN BU 514/4/49
IPN BU 514/4/50
IPN BU 514/4/51
IPN BU 514/4/52
IPN BU 514/4/53
IPN BU 514/4/54
IPN BU 514/4/55
IPN BU 514/4/56
IPN BU 514/4/57
IPN BU 514/4/58
IPN BU 514/4/59
IPN BU 514/4/60
IPN BU 514/4/61
IPN BU 514/4/62
IPN BU 514/4/63
IPN BU 514/4/64
IPN BU 514/4/65
IPN BU 514/4/66
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-02-1982
Data zakończenia sprawy
25-07-1984
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Gwieździe, Karolowi Modzelewskiemu, Janowi Rulewskiemu, Marianowi Jurczykowi, Grzegorzowi Palce, Andrzejowi Rozpłochowskiemu, Sewerynowi Jaworskiemu oskarżonym o przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz o próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gwiazda Andrzej, ur.: 14-04-1935, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 24.07.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Andrzejowi Gwieździe. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania Andrzeja Gwiazdy [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Jaworski Seweryn, ur.: 22-05-1931, imię ojca: Edmund
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 3.08.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Sewerynowi Jaworskiemu. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Seweryna Jaworskiego [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Jurczyk Marian, ur.: 16-10-1935, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 25 października 1981 r. w Trzebiatowie w świetlicy miejscowego Zakładu Goleniowskiej Fabryki Mebli, w publicznym przemówieniu, pomawiając o zdradę polskich interesów narodowych lżył i poniżał Sejm oraz Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej , a także Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 25.07.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Marianowi Jurczykowi. Postanowieniem z dnia 13 I 1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie postanowił "zawiesić postępowanie karne o czyn z art. 270 § 1 kk prowadzone p-ko oskarżonemu (...) do czasu uchylenia lub ustania internowania oskarżonego". Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Mariana Jurczyka [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Modzelewski Karol, ur.: 23-11-1937, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 6.08.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Karolowi Modzelewskiemu. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Karola Modzelewskiego [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Palka Grzegorz, ur.: 08-05-1950, imię ojca: Michał
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 26.07.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Grzegorzowi Palce. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Grzegorza Palki [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Rozpłochowski Andrzej, ur.: 07-09-1950, imię ojca: Edward
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 8.08.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Andrzejowi Rozpłochowskiemu. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Andrzeja Rozpłochowskiego [...] nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".
Rulewski Jan, ur.: 18-04-1944, imię ojca: Pawła
Zarzut
Podejrzany wraz z pozostałymi o to, że "jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności: - przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej, - na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy - nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy, - w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego, - brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego, - brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce, - przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość", - przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych, - organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 128 § 1 kk w zw. z art. 123 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Naczelna Prokuratura Wojskowa dnia 10.08.1984 r. na zasadzie art. 1 pkt 3 lit. "a", art. 2 ust. 2, art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii oraz na zasadzie art. 213 kpk postanowiła umorzyć śledztwo przeciwko Janowi Rulewskiemu. Naczelny Prokurator Wojskowy dniu 17 VI 1996 r. postanowił "zmienić w interesie podejrzanych, podstawę prawną i faktyczną umorzenia śledztwa, przyjmując, na zasadzie art. 11 pkt 1 kpk, że działania [...] Jana Rulewskiego nie zawierały ustawowych znamion czynów zabronionych".

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Chmielewski Remigiusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 15 VI 1983 r.
Daca M. (por.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 11 XII 1981 r. i 23 XII 1981 r.
Dziuba Jerzy (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Asesor
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 25 I 1983 r.
Górski Bogdan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14 I 1983 r.
Jeż Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13 VIII 1984 r.
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 11 VII 1983 r.
Kaszycki Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 19 X 1983 r.
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13 VIII 1984 r.
Laska H. (płk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 11 XII 1981 r. i 23 XII 1981 r.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Łęczyński Andrzej (mjr)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13 I 1982 r.
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 7 I 1983 r.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nowicki E. (ppłk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 23 XII 1981 r.
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oziębło Wojciech (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Romanowski H. (ppłk)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 11 XII 1981 r.
Stankiewicz Zenon (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 13 I 1982 r. 25 I 1983 r.
Steckiewicz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Surwiłło Janusz (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 13 I 1982 r. 25 I 1983 r.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Andrecki Maciej
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Szczecin
Kliś Bolesław (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Kubala Włodzimierz (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szawłowski Z. (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szczęsny Ryszard (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szymocha K.
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.