Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 172/83
Pg. Śl. II-400/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/220
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-11-1982
Data zakończenia sprawy
26-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Kołyszce, oskarżonemu o pomoc działaczom NSSZ Solidarność w nadawaniu audycji "Radio Solidarność" oraz o nielegalne posiadadnie radiowych aparatów nadawczych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kołyszko Ryszard Feliks, ur.: 16-12-1932, imię ojca: Feliks
Zarzut
Oskarżony o to, że : "w okresie od kwietnia 1982 r. do 8 listopada 1982 r. w Warszawie udzielił pomocy organizatorom nielegalnej radiostacji o nazwie "Radio Solidarność" do prowadzenia działalności zawieszonego NSZZ Solidarność a także do rozpowszechniania przez te osoby drogą radiową fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że przekazał im wykonane przez siebie radiowe aparaty nadawcze przy pomocy których emitowane były na falach ultrakrótkich audycje wyżej wymienionego radia."
Kwalifikacja
Art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od kwietnia 1982 r. do listopada 1982 r. w Warszawie bez wymaganego zezwolenia skonstruował a następnie posiadał co najmniej 3 radiowe aparaty nadawcze."
Kwalifikacja
Art. 287 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 26.05.1983 r. skazał Ryszarda Kołyszkę na karę łączną w wysokości 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Początek odbywania kary sąd policzył od 08.11.1982 r. Ponadto sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6000 zł. oraz obciążył oskarżanego kosztami postępowania.

Sędziowie
Bednarek Józef (kpr.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 29.11.1982 r. i 07.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 23.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 7.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.
Michalczak Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 29.11.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 29.11.1982 r., 23.02.1983., 07.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 23.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Ryszarda Kołyszki.

Prokuratorzy
Biedka Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Sadrakuła Wojciech (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Walczyk Marek (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.