Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 651/82
Pg.Śl.II-292/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/576
IPN BU 960/544
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-09-1988
Data zakończenia sprawy
15-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Izabeli Osuchowskiej, oskarżonej o przechowywanie w celu rozpowszechnienia 1200 egzemplarzy wydawnictwa "Informacja Solidarności Region Mazowsze" zawierającego "wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Osuchowska Izabela Teresa, ur.: 16-09-1934, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżona o to, że " w okresie od 24 do 25 sierpnia 1982 r. w Warszawie, przechowywała w celu rozpowszechnienia 1200 egzemplarzy wydawnictwa zatytułowanego "Informacja Solidarności Region Mazowsze" Nr 72 z dnia 17. 08. 1982 r., zawierającego wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny, miedzy innymi o rzekomym prowokowaniu zajść ulicznych w dniu 13. 08. 1982 r. przez funkcjonariuszy MO i o wydarzeniach w miejscu internowania w Kwidzyniu w dniu 14. 07. 82 r. jak także treści wzywające do organizowania akcji protestacyjnych w kraju w dniu 31. 08. 1982 r.".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 15.10.1982 r. uniewinnił Izabelę Osuchowską "od zarzutu popełnienia opisanego w akcie oskarżenia czynu, - tj. od zamiaru popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk". Koszty postępowania w sprawie ponosi Skarb Państwa.

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 5 X 1982 r.
Gruszczyński Sławomir (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 5 X 1982 r. oraz uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 15 X 1982 r.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 15 X 1982 r.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 15 X 1982 r.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 5 X 1982 r.

Prokuratorzy
Lisiewicz Józef (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Pismo z dn. 4.01.1983 r. dot. uzasadnienia odstąpienia od złożenia rewizji.
Różyk Andrzej (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia 5 X 1982 r. w przedmiocie zasadności rozpoznania sprawy w trybie doraźnym.
Socha Kornel (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
 
 
.