Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 648/82
Po.Nadz.II.224/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/573
IPN BU 960/474
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-05-1982
Data zakończenia sprawy
05-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna pzreciwko Rolandowi Krukowi i Pawłowi Stochwiczowi, podejrzanym o posiadanie urządzeń do powielania pism i druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny (na zasadzie art. 48 ust.3 w zw. art. 48 ust.2 dekretu z 12 XII 1982 o stanie wojennym). Część sprawy dotyczącą Pawła Stochwicza umorzono zaś Rolanda Kruka uniewinniono. Wobec podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres śledztwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kruk Roland Grzegorz, ur.: 12-03-1955, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie od początku marca 1982 r. do 18 maja 1982 r. w Morach k/Warszawy przechowywał w celu rozpowszechniania pisma i ulotki wyszydzające i lżące Sejm, Prezesa Rady Ministrów i Wojskową Radę Ocalenia Narodowego oraz zawierające nadto fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, między innymi dot. rzekomego inspirowania działalności terrorystycznej młodzieży przez służbę bezpieczeństwa oraz bicia i szczególnie brutalnego traktowania przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej młodzieży z liceum im. Czartoryskiego w Puławach".
Kwalifikacja
Art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 5 XI 1982 r. uniewinniono Rolanda Kruka od postawionych mu zarzutów.
Stochwicz Paweł Zygmunt, ur.: 13-07-1946, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Podejrzany o przechowywanie urządzeń do powielania pism i druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny.
Kwalifikacja
Podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. w zb. z art. 270 § 1 w zw. art 273 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez podejrzanego przestępstwa, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie postanowiła w dniu 25 VI 1982 umorzyć śledztwo.

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrokiem z dnia 5 XI 1982 r. uniewinnił Rolanda Kruka od zarzuconych mu czynów.
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 VIII 1982 r. w sprawie rozpoznania sprawy w trybie doraźnym.
Górski Bogdan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrokiem z dnia 5 XI 1982 r. uniewinnił Rolanda Kruka od zarzuconych mu czynów.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 5 X 1982 r. o skierowaniu sprawy Rolanda Grzegorza Kruka do rozpoznania w trybie postępowania doraźnego.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 VIII 1982 r. w sprawie rozpoznania sprawy w trybie doraźnym.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrokiem z dnia 5 XI 1982 r. uniewinnił Rolanda Kruka od zarzuconych mu czynów.
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 5 X 1982 r. o skierowaniu sprawy Rolanda Grzegorza Kruka do rozpoznania w trybie postępowania doraźnego.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 17 VIII 1982 r. w sprawie rozpoznania sprawy w trybie doraźnym.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 5 X 1982 r. o skierowaniu sprawy Rolanda Grzegorza Kruka do rozpoznania w trybie postępowania doraźnego.

Prokuratorzy
Długołęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca wniosku o wniesienie rewizji nadzwyczajnej na niekorzyść Rolanda Kruka od wyroku z dnia 05. 11. 1982 r. Od wniesienia rewizji odstąpiono.
Różyk Andrzej (por.)
Prokuratura
- - -

 
 
.