Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.180/82
Pg.Śl.I-10/82
Cs. 14/82
Sygnatury IPN
IPN BU 939/476
IPN Bi 173/17

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-05-1982
Data zakończenia sprawy
05-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Mirosławowi Karwowskiemu podejrzanemu o rozpowszechnianie wiadomości "mogących osłabić gotowość obronną PRL" wśród żołnierzy jednostki wojskowej w Komorowie.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Karwowski Mirosław , ur.: 12-09-1959, imię ojca: Edward
Zarzut
Podejrzany o to, że "na przełomie miesiąca kwietnia i maja oraz dnia 28.05.1982 r. w rejonie zakwaterowania pododdziału oraz w czasie jazdy kolumny na poligon w Małdze, rozpowszechniał wśród żołnierzy Jednostki Wojskowej 1501 w Komorowie oraz przypadkowych przechodniów, na trasie przejazdu kolumny wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, polegające m. in. na stwierdzeniu, iż "wojsko jest podzielone" oraz podważające pozycję Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego: 1/ na podstawie art. 48 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazuje Mirosława Karwowskiego na karę 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 lata, 2/ na podstawie art. 296 § 2 kk orzeka degradację, 3/ na podstawie art. 83 § 1 kk na poczet kary pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 maja 1982 r., 4/ na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 3000 zł, natomiast koszty postępowania na podstawie art. 547 § 3 kpk ponosi Skarb Państwa.

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu śledztwa w trybie postępowania doraźnego z dn. 7.07.1982 r.
Dec Janusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 9.10.1982 r.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 13.09.1982 r.
Król Piotr K. (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 11.06.1982 r.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczący w sprawie głównej. Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 9.10.1982 r.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 9.10.1982 r.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 13.09.1982 r.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 11.06.1982 r.
Tarnas Tadeusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu śledztwa w trybie postępowania doraźnego z dn. 7.07.1982 r.
Zacharczuk Bazyli (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o utrzymaniu środka zapobiegawczego z dn. 11.06.1982 r.

Prokuratorzy
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Udział w sprawie wydania postanowienia o utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego z dn. 13.09.1982 r. oraz 9.10.1982 r.
Piceluk Antoni (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Udział w sprawie wydania postanowienia o utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego z dn. 11.06.1982 r.
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu śledztwa w trybie postępowania doraźnego z dn. 11.06.1982 r.
Radomski Kazimierz (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia o prowadzeniu śledztwa w trybie postępowania doraźnego z dn. 7.07.1982 r.
Stelmaszuk Aleksander (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Białystok

 
 
.