Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 7/95
Pn. Rew. 13/95
 
Sygnatury IPN
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
30-12-1994
Data zakończenia sprawy
14-02-1995
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego wnosząca o umorzenie postępowania wobec: Tadeusza Wypycha, Edwarda Piotrowskiego, Romana Włodarskiego, Waldemara Adamowicza, Witolda Byczyńskiego, Lidii Stobbe, Edwarda Mizikowskiego, Krzysztofa Wolickiego, Michała Olszańskiego, Jacka Chmaja, Wojciecha Dobrzyńskiego, Mirosława Radzikowskiego, Jerzego Bala, Wojciecha Borkowskiego na podstawie art. 11 pkt 1 kpk.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamowicz Waldemar, ur.: 05-09-1951, imię ojca: Antoni
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Bal Jerzy, ur.: 25-06-1950, imię ojca: Henryk
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Borkowski Wojciech, ur.: 10-05-1951, imię ojca: Aleksander
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Byczyński Witold, ur.: 15-06-1954, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Chmaj Jacek, ur.: 04-09-1954, imię ojca: Bogusław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Dobrzyński Wojciech, ur.: 09-07-1957, imię ojca: Maciej
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Mizikowski Edward, ur.: 05-09-1952, imię ojca: Antoni
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Olszański Michał, ur.: 29-07-1954, imię ojca: Tadeusz
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Piotrowski Edward, ur.: 13-10-1941, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Radzikowski Mirosław, ur.: 16-05-1955, imię ojca: Karol
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Stobbe Lidia, ur.: 10-10-1953, imię ojca: Jerzy
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Włodarski Roman, ur.: 24-10-1938, imię ojca: Mieczysław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Wolicki Krzysztof, ur.: 19-09-1925, imię ojca: Bolesław
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Wypych Tadeusz Piotr, ur.: 01-04-1952, imię ojca: Aleksander
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 14.02.1995 r. umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym na podstawie art. 11 pkt 1 kpk z uwagi na brak ustawowych znamion czynów zabronionych. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Buliński Marian (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Medyk Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rychlicki Bogdan (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Twórca rewizji
Wójcicki Stanisław (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.