Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN. 267/94
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/220
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
29-11-1994
Data zakończenia sprawy
04-01-1995
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 29.11.1994 r. wnosząca o zmianę zaskarżonych wyroków i uniewinnienie oskarżonego od przypisanych mu przestępstw.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kołyszko Ryszard Feliks, ur.: 16-12-1932, imię ojca: Feliks
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 04.01.1995 r. uniewinnił Ryszarda Kołyszkę od przypisanych mu przestępstw, kosztami posztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Buliński Marian (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dołhy Józef (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Medyk Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Rychlicki Bogdan (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Szymański Franciszek (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.