Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 634/83
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/220
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
01-06-1983
Data zakończenia sprawy
28-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja obrońcy Ryszarda Kołyszki wnosząca o uniewinnienie oskarżonego lub przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kołyszko Ryszard Feliks, ur.: 16-12-1932, imię ojca: Feliks
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa wyrokiem z dnia 28.07.1983 r. orzekł: "1. rewizji obrońcy nie uwzględnić, natomiast na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii [...] zaskarżony wyrok uchylić i postępowanie karne w tej sprawie umorzyć, z jednoczesnym orzeczeniem przepadku przedmiotów przestępstwa określonych przez sąd I instancji, 2. na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk kosztami postępowania w sprawie obciążyć Skarb Państwa."

Sędziowie
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sagan Marek (ppor.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Stefaniak Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.